Eigedomstilhøve, landbrukseigedom

Eigedomstilhøve, landbrukseigedom

Svein Ulvund

 

All handel og omdisponering av eigedom, med få unntak, krev anten eit delingsvedtak, konsesjonsvedtak, avtale eller eigenfråsegn om konsesjonsfridom. 

Biletet viser gardsbruk på Dymbe i Bordalen.

Fann du det du leita etter?