Kva kostar byggesak

Byggesakshandsaming er brukarbetalt (sjølvkost), jf. plan- og bygningslova § 33-1. Dvs. at utgiftene kommunen har med byggesak, slik som sakhandsaming, kartføring, tilsyn osv. skal dekkast av gebyr, ikkje over kommunen sitt vanlege budsjett.Oversikt over gebyrregulativ finn du her (PDF, 124 kB), eller i menyen til høgre