KID-nummer

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du kan lage KID-nummer sjølv.

  • Personleg skattytar: Forskotsskatt, tilleggsforskot, restskatt.
  • Upersonleg skattytar: Forskotsskatt, tilleggsforskot, restskatt.
  • Arbeidsgivarar med org.nr.: Forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, utleggstrekk, forskotstrekk frå "Oppgjersblankett for velgjerande eller allmennyttig institusjon eller organisasjon", artistskatt.
  • Privat arbeidsgjevar: Forskotstrekk frå "Oppgjersblankett for private arbeidsgivarar", forskotstrekk,  arbeidsgivaravgift.

Ver nøye med å skrive KID-nummeret rett når du skal betale. Dersom nummeret er feil, kan innbetalinga bli forseinka.

KID-nummer for betaling av skatt kan du generere via skatteetaten.no

KID-nummer kan du og få ved å kontakte skatteoppkrevjarkontoret på telefon 56 52 32 45/46.