Voss skatteoppkrevjarkontor

Kontoret er ein del av rådmannen sin stab, avdeling for økonomi og analyse. Våre hovudoppgåver er innkrevjing av skattar og avgifter, kontroll av arbeidsgjevarar og føring av skatterekneskapen for kommunane Voss og Granvin.   

 

Skatteetaten.no har ansvar for likning, sjølvmelding, skattekort og utskriving av forskotsskattar, samt innkrevjing av meirverdiavgift og arveavgift.
 

Våre ansvarsområde:

  • Avrekning
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • Lønns- og trekkoppgåver
  • Rettleiing og kontroll av arbeidsgjevarar
  • Årsavrekning arbeidsgjevaravgift
  • Føring av skatterekneskapen og fordeling av skatteinntekter til stat, fylke og kommune
  • Saksbehandling om ettergjeving og nedsetjing av skatt
  • Skatteattest

 

Kontaktinformasjon :

 

Postadresse Skatteoppkrevjaren i Voss, postboks 145, 5701 Voss
E-post skatt@voss.kommune.no
E-post granvin.skatt@voss.kommune.no
Bankgiro for skatt, Voss 6345.06.12350
Bankgiro for skatt, Granvin 6345.06.12342
Telefon sentralbord 56 51 94 00
Telefon avd. bedrift 56 52 32 46
Telefon avd. privat 56 52 32 45 / 47
   


 

 

   

   

Fann du det du leita etter?