Vossestrand barne- og ungdomsskule

Vossestrand barne- og ungdomsskule ligg om lag 19 km nord for Vossevangen. Stamvegen mellom Oslo og Bergen, E16, går like forbi.

Skulen er ein 1 – 10 skule med om lag 170 elevar, ca. 60 av desse på ungdomssteget

Skulen har tilbod om SFO  på 1. – 4. årstrinn og leksehjelp for elevar på 2. – 4. årstrinnet

 

 

Skulen sin visjon er: Ein god stad å vera, ein god stad å læra.

Tryggleik, trivsel, læring og utvikling for alle er eit overordna mål ved skulen vår.

Læringsmiljø, lesing i alle fag og «skriva seg til lesing» vil vera skulen sine satsingsområde framover.

Kontaktinformasjon:

Kontor: 56 52 13 37/95 26 20 32

vossestrand.skule@voss.kommune.no

Rektor: 56 52 13 36/91 55 48 45

Vossestrandvegen 714

Ass. rektor: 95 26 20 43

5713 Vossestrand

   
   

SFO: 46907404