Voss ungdomsskule

Klikk for stort bilete   

Voss ungdomsskule har 487 elevar og 78 tilsette. Skulen har dyktige tilsette med høg sosial og fagleg kompetanse. Målet vårt er at alle elevane skal oppleve meistring og læring kvar dag.

Skulen ligg sentralt på Voss, ved Prestegardsmoen og det fine Vangsvatnet. I tillegg til skulen sin eigen gymnastikksal har elevane nær tilgang til Vossabadet, friidrettsstadion, kunstgrasmatter og idrettshall.

Kontor: 56519555 voss.ungdomsskule@voss.kommune.no
Rektor : 926 85 121 Postadresse: Postboks 504, 5703 Voss
Ass.rektor: 992 19 232 Besøksadresse: Olavsvegen 5, 5700 Voss
Ass.rektor: 992 19 231  
Kontorleiar: 952 41 256  

   

 

 

Satsingsområde

 Pedagogisk utviklingsarbeid: "Betre læringsmiljø 2013 - 2020"

  • Vurdering for læring - MOOC (VFL)
  • Klasseleiing
  • Pedagogisk bruk av IKT-verktøy
  • Trivsel/ZERO

Dette gir oss vår pedagogiske plattform:

  • Ved Voss ungdomsskule skal elevar og tilsette saman ta ansvar
  • Vi skal skapa eit skulemiljø der alle trivst
  • Vi vil at alle skal ha høve til å utvikla seg fagleg, sosialt og personleg

 

Visjon

Elevar på Voss ungdomsskule skal oppleve meistring og læring kvar dag.  

Fann du det du leita etter?