Vangen skule

Klikk for stort bilete

 

 

Vangen skule ligg sentralt i Voss sentrum, i ei av bygda sine grøne lunger. Skulen har 270 elevar og 50 tilsette. Det er 106 born som nyttar seg av SFO -tilbodet.  

Kontakt skulen

   

Kontor: 56519696 Vangen.Skule@voss.kommune.no
Rektor: 99352975 Hestavangen 24
Inspektør: 95262095 5701 VOSS
SFO: 97997137/91874230  

   

   

Visjon:

 

Trivnad, tryggleik og læring i eit kreativt miljø.

Skulen sin visjon tek utgangspunkt i «kunnskapsløftet», og i elevane sine grunnleggjande behov for å

ha det trygt og godt i lag.    

 

Satsingsområde 2017-2019:

  • Digital skule
  • Lese- og skriveutvikling 1.-7.klasse