Skulefritidsordning (SFO)

Klikk for stort bilete    

Alle barneskulane i Voss kommune har tilbod om SFO ved sine skular. Nokon av skulane har tilbod berre om ettermiddagen utifrå lokale behov/påmelding. SFO tilboda ute på skulane fylgjer skuleruta i kommunen, det betyr at dei har stengt på fridagar ved skulen. Palmafossen, Skulestad og Vangen skular gjev tilbod om utvida SFO til alle skulane. Det er utarbeida eigne vedtekter for SFO. Søknadskjema finn de i menyen til høgre.

Frist for åsøkja SFO-plass er 1. april. Dei som ynskjer leksehjelp, må søkja direkte til skulen sin, med same frist som SFO.