Palmafossen skule

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Palmafossen skule er ein 1.-7. barneskule som ligg om lag 3 km utanfor sentrum. Skulen vart rehabilitert og påbygd i 2015/2016. I tilknytning til skulen har me flott kunstgrasbane og ballbinge som me nyttar aktivt i skuletida. Næraste nabo til skulen er Bømoen, som me og nyttar mykje i undervisninga, mellom anna til uteskule i 1.-4. årssteg.

Skuleåret 2016/2017 har skulen 178 elevar og 29 tilsette. Det er 54 born som er påmeldt SFO- tilbodet. Skulen har leksehjelp fire dagar pr. veke for elevar i 2.-4. årssteg

         

                         

Kontor:

Palmafossen skule 56514735

palmafossen.skule@voss.kommune.no

 

Rektor: 970 35 370

Assiterande rektor: 404 27 764

Tjukkebygdvegen 29, 5705 Voss

SFO Palmafossen: 91874241

 

 

       

 Kartpunkt : Palmafossen skule

 

Palmafossen skule sin visjon:

-Tryggleik- likeverd- læring

 

Satsingsområder for skuleåret 2016/2017:

Betre læringsmiljø

Relasjonar

Sosialt miljø

Skriv deg til lesing