Kva arbeider PPT med?

Nokre døme på kva ein arbeider med ved PPT-kontoret:

 • Funksjonshemmingar av ulike slag
 • Fagvanskar (t.d. lese-/skrivevanskar, matematikkvanskar)
 • Språk- og talevanskar
 • Mistilpassing i heim, skule og barnehage
 • Problemåtferd
 • Oppsedingsspørsmål
 • Emosjonelle vanskar
 • Overdrivne sinne- og raseriutbrot
 • Mobbing
 • Skulevegring
 • Overgang frå grunnskule til vidaregåande skule
 • Systemarbeid i skuleklassar/barnehageavdelingar