Lågterskeltilbod logopedi

Her får du råd, rettleiing og evt. noko direkte treningshjelp utan tilvising. Tilbodet gjeld primært for barn og ungdom, men også for vaksne om kapasitet.

Tid: Måndagar mellom kl 08.30 – 11.30; i Sosialbygget, Miltzowsgate 2, saman med PPT

For at oppmøtet skal gå greitt med minst mogleg ventetid, kan det vere greitt å ringe logopeden på førehand for å gjere direkteavtale. Telefonnummeret er 56 51 47 80

Tlf Voss PPT og Logopedi: 56 51 47 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.