Norskopplæring for innvandrarar

Opplæring på alle nivå, på dagtid.
Vi underviser etter Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, Lov om Introduksjonsordning §17.

Mål for opplæringa: Kursa førar fram til Norskprøve 2 og 3.

Kven kan delta?

Flyktningar

Familieforeinte

Asylsøkjarar

Eigne betalingskurs/periodar for arbeidsinnvandrarar

 

Nivå:

Spor 1 for deltakarar med liten eller ingen skulegang

Spor 2 for deltakarar med ein viss skulegang

Spor 3 for deltakarar med god allmennutdanning

For deltakarar på spor l og spor 2, kan norskopplæringa gje grunnlag for å følgje undervisning på grunnskulenivå