Sjuke barn i barnehage?

Barn som går i barnehage er meir utsette for infeksjonar enn andre barn. Vanlegvis avgjer barnet sin allmenntilstand om det bør vere heime frå barnehagen i ein periode. For einskilde sjukdomar kan det vere nødvendig å vere heime utover dette for å hindre spreiing av smitte til andre.