Kommunepsykolog

Helsestasjon- og skulehelsetenesta kan tilby psykologteneste.

Tilbodet er for barn og unge i Voss kommune 0-20 år

Kontakten går via helsesøster