Helseteneste i vidaregåande skule

Helsetenesta i vidaregåande skule inneheld helsesøster, skulelege, fysioterapi og kommunepsykolog. I tillegg er det eit godt samarbeid med OT/PPT.  

"Opa dør" har ein sentral plass i tenestetilbodet. Helsesøster har regelmessig trefftid på skulane ein til to dagar i veka, og elevane kan snakka med helsesøster utan avtale på førehand.