Barselgruppe

Eit tilbod med tanke på å verta kjend med andre foreldre i same situasjon. Uformelle grupper med aktuelle tema for tida etter ein fødsel. 

Det vert sendt ut skriftleg invitasjon til foreldra.