Voss barnehage

Klikk for stort bilete   Barnehagen har 34 tilsette.  Opningstida er 06.30-17.00 måndag-fredag.

 

 

Kontakt barnehagen

 

Hovudnummer: 56521360 Besøksdresse:  Regimentsvegen 126, 5705 Voss
Styrar: 56521364/40482943

voss.barnehage@voss.kommune.no

Ass.styrar: 56521362/91874257  
Torget: 56521363 Meldingstelefon for foreldre.
Villmarksgruppa: 97997142  
Spesialpedagogane: 48135081 / 48014547 Besøksadresse: Regimentsvegen 126, 5705 Voss
   

   

     

Pedagogisk tilbod

Voss barnehage har to ulike barnehagetilbod. Det eine er eit ordinært barnehagetilbod med 90 plassar for aldersgruppa 1-5 år, der borna er organisert i grupper: Born under 3 år i aldersdelte grupper, og born over 3 år i aldersblanda grupper. Det andre er ei villmarksgruppa med 18 plassar for aldersblanda gruppe 3-5 år. Meir informasjon om villmarksgruppa finn du på  www.villmarksgruppa.no Barnhagen disponerer to uteområde, i Storåsen og nedst i Tvildesåsen.  For transport til baseområde har barnehagen ein minibuss.

Visjon

«Alle born skal oppleva vennskap og meistring.»  

Tilbod

0 - 5 år.

Villmarksgruppe for alderen 3 - 5 år.

Opningstid 52,5 timar pr. veke.

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 108 plassar. 18 av desse er i Villmarksgruppa.