Bulken barnehage

Klikk for stort bilete

Bulken barnehage ligg på Bulken, ca 8 km frå Voss sentrum. Me er ein 2-avdelingsbarnehage for barn i alderen 1-6 år, og har i dag 32 barn og 7 vaksne. Blåklokke er avdelinga for 1-3 åringar og Solsikke for 3-6 åringar. 

 

Kontakt barnehagen

 

Kontor: 56513132        

bulken.barnehage@voss.kommune.no
Styrar: 976 21 619 Rekvesvegen 94

Avd. Solsikke: 97997180

Avd. Blåklokke: 97997179

5708 VOSS

 

       

Barnehagen startar hausten 2016 opp med utegruppe på avdelinga Solsikke. 3 dagar i veka reiser deler av barnegruppa med rutebusse til lavvoplassen. Etter 3-4 veker rullerar ein og det er ei anna gruppe som reiser ut.

Pedagogisk tilbod

  • Tilby eit trygt og inkluderande miljø - brukar Zero som eit verktøy i arbeidet
  • Fysisk aktivitet kvar dag

Visjon

Ein trygg stad å vera, leika og læra  

Tilbod

1 - 5 år.

Opningstid 43,75 timar pr. veke

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 30 plassar.