Bjørgamarka barnehage

Bjørgamarka barnehage - Klikk for stort bilete Bjørgamarka barnehage ligg ved innkøyringa til byggefelta i Bjørgamarka. Barnehagen har fire avdelingar med til saman 57 born og 16 tilsette. Avdelingane er: Blåbær for 1-3 åringar, Myrull og Røsslyng for 2-5 åringar og Villmarksgruppa for 4-5 åringar. Villmarksgruppa har utebase nokre km frå barnehagen.

 

Kontakt oss

 

Kontor: 56 51 14 92 bjorgamarka.barnehage@voss.kommune.no
Styrar: 91 87 42 23 Tjørnateigen 13
  5709 VOSS

       

     

Pedagogisk tilbod

Sosial kompetanse gjennom systematisk arbeid med Zero og fokus på vaksenrolla i leik og samhandling med barna.

Visjon

Visjonen vår er at barnehagen skal vera ein trygg, triveleg og utviklande stad for alle.  

Tilbod

1 - 5 år.

Utegruppe for alderen 4-5 år.

Opningstid 47,5 timar pr. veke.

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 64 plassar. 12 av desse er i utegruppe.