Barnehagar på Voss
Publisert 28.10.2014

   

 

 

Tilbod

0 - 5 år.

Opningstid frå 06.45-17.00

Heil plass, 51,15 timar pr. veke

Halv plass, 25,5 timar pr. veke

Barnehagen har 98 plassar. 18 av desse er i utegruppa Gapahuken som har born frå 3 - 6 år.

Publisert 28.10.2014

   

 • Brynaskogen 38
 • 5705 Voss
 • Telefon: 56511070
 • Mobil: 95482402
 • E-post: post@regnbogen.no
 • Styrarar: Ann Helen Grevle og Ingebjørg Bryn Høgheim
 • Heimeside: www.regnbogen.no

 

 

 Tilbod

1 - 5 år.

Opningstid 47,5 timar pr. veke

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

 Barnehagen har 55 plassar. 

Publisert 28.10.2014

 

 

Tilbod

1 - 5 år.

Opningstid 45 timar pr. veke.

 Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 18 plassar.

Publisert 28.10.2014

 

 

Tilbod

1 - 5 år.

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

4 dagar.

3 dagar.

Barnehagen har 10 plassar.

Publisert 28.10.2014

 

 

Tilbod

1 - 5 år.

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 18 plassar

Publisert 28.10.2014

     

 • Rogne barnehage
 • Strengjarhaugen 11
 • 5704 VOSS
 • Telefon kontor: 94189133
 • Telefon avdeling: 94189134
 • E-post: rogne.barnehage@gmail.com
 • Heimeside:
 • Styrar: Hilde Seim Herfindal

 

 

Tilbod

1 - 5 år.

Opningstid 42,75 timar pr. veke

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

3 dagar.

2 dagar.

Barnehagen har 19 plassar.

Publisert 28.10.2014

Vonheim Barnehage

Vonheim Open Barnehage gjev tilbod til barn under skulealder i fylgje med ein vaksen.

Barnehagen er eit pedagogisk tilbod leia av pedagog. Leik, aktivitetar og fellesskap vert vektlagt. Felles samlingsstund, med song, dans, rim og reglar er viktig. 

Barnehagen fylgjer skuleåret. 

Barnehagen er open tre dagar i veka. Måndag og onsdag frå kl 09.00 – 15.00. Turdag på torsdag frå kl 10:00 - 14.00. Følg med på facebook for oppdaterte dagplanar. 

Alle er velkomne - ingen påmelding. 

 

Kontaktinformasjon:

 • Styrar: Kariann Slettemark
 • tlf: 93 66 38 03
 • epost: kaslette@gmail.com
 • Facebook: Vonheimopenbarnehage
   

 

Publisert 28.10.2014

  Barnehagen har 34 tilsette.  Opningstida er 06.30-17.00 måndag-fredag.

 

 

Kontakt barnehagen

 

Hovudnummer: 56521360 Besøksdresse:  Regimentsvegen 126, 5705 Voss
Styrar: 56521364/40482943

voss.barnehage@voss.kommune.no

Ass.styrar: 56521362/91874257  
Torget: 56521363 Meldingstelefon for foreldre.
Villmarksgruppa: 97997142  
Spesialpedagogane: 48135081 / 48014547 Besøksadresse: Regimentsvegen 126, 5705 Voss
   

   

     

Pedagogisk tilbod

Voss barnehage har to ulike barnehagetilbod. Det eine er eit ordinært barnehagetilbod med 90 plassar for aldersgruppa 1-5 år, der borna er organisert i grupper: Born under 3 år i aldersdelte grupper, og born over 3 år i aldersblanda grupper. Det andre er ei villmarksgruppa med 18 plassar for aldersblanda gruppe 3-5 år. Meir informasjon om villmarksgruppa finn du på  www.villmarksgruppa.no Barnhagen disponerer to uteområde, i Storåsen og nedst i Tvildesåsen.  For transport til baseområde har barnehagen ein minibuss.

Visjon

«Alle born skal oppleva vennskap og meistring.»  

Tilbod

0 - 5 år.

Villmarksgruppe for alderen 3 - 5 år.

Opningstid 52,5 timar pr. veke.

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 108 plassar. 18 av desse er i Villmarksgruppa.

Publisert 28.10.2014

  Evanger barnehage er lokalisert like ved Evanger sentrum. Han ligg fint til i landlege omgjevnader, og vart totalrenovert i 2013. Barnehagen er godkjend for 30 barnehageplassar for born i alderen 1-5 år. Han har fine leikeområde inne og ute, samt fine turområde i nærmiljøet. 

Kontakt

 

Kontor:979 97 135 evanger.barnehage@voss.kommune.no
Styrar: 992 07 167 Harabåsen
  5707 Evanger

     

 

Pedagogisk tilbod

 • «den gode barnehage», eit utviklingsprosjekt gjennom 3 år, 2014-2017
 • 5-års gruppe med skuleførebuing for den eldste  barnegruppa
 • fokus på gruppeaktivitetar, turar  samt leik og læring knytt saman
 • aldersdelte grupper 3 timar pr dag, 1-2 år og 3-5 år

   

Visjon

«Ein god plass å vera, å leika og læra»  

Tilbod

1 - 5 år

Opningstid 47,5 timar pr. veke

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 30 plassar.

Publisert 28.10.2014

Bulken barnehage ligg på Bulken, ca 8 km frå Voss sentrum. Me er ein 2-avdelingsbarnehage for barn i alderen 1-6 år, og har i dag 32 barn og 7 vaksne. Blåklokke er avdelinga for 1-3 åringar og Solsikke for 3-6 åringar. 

 

Kontakt barnehagen

 

Kontor: 56513132        

bulken.barnehage@voss.kommune.no
Styrar: 976 21 619 Rekvesvegen 94

Avd. Solsikke: 97997180

Avd. Blåklokke: 97997179

5708 VOSS

 

       

Barnehagen startar hausten 2016 opp med utegruppe på avdelinga Solsikke. 3 dagar i veka reiser deler av barnegruppa med rutebusse til lavvoplassen. Etter 3-4 veker rullerar ein og det er ei anna gruppe som reiser ut.

Pedagogisk tilbod

 • Tilby eit trygt og inkluderande miljø - brukar Zero som eit verktøy i arbeidet
 • Fysisk aktivitet kvar dag

Visjon

Ein trygg stad å vera, leika og læra  

Tilbod

1 - 5 år.

Opningstid 43,75 timar pr. veke

Heil plass, 42,5 timar pr. veke inntil 8,5 timar pr. dag.

Halv plass, 21,5 timar pr. veke, 2 faste dagar ei veke - 3 faste dagar neste veke.

Barnehagen har 30 plassar.