Kulturprisen for Voss kommune

Voss kommune sin kulturpris skal vera til heider og stimulans for det lokale kulturlivet. Prisen er meint som ei heiders-helsing for fortenestefull innsats som kunstnar/kulturarbeidar, for konkrete initiativ eller nye arbeidsmåtar innan kulturarbeid, eller for innsats innan byggeskikk og utandørs-estetikk.

Frist for å senda inn kandidat for 2019 er 5. november. Kandidaten kan sendast til postmottak@voss.kommune.no.