Voss idrettshall

 

Voss Idrettshall er ein stor fleirbrukshall som kan nyttast til mange forskjellige arrangement og idrettar.

Meir informasjon om dette finn du på idrettshallen sine eigne heimesider www.idrettshallen.no
 
Publisert av Silje Stubø Solstad. Sist endra 15.12.2014