Førebygging av radikalisering

Voss kommune har i samarbeid med politiet laga ein brosjyre om førebygging av radikalisering.

Telefonnummeret til Voss kommune sin radikaliseringskontakt er: 905 26 906