Bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne

Bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne er eit heildøgns omsorgstilbod for vaksne .

Leiligheita i bufellesskapet er ein privat heim der bebuar har innflytelse og medverknad på eige liv. Personalet yt både individuelle og felles tenester som blant anna miljøarbeid, praktisk bistand, opplæring og  helsehjelp.

For å søka om plass i bufellesskap må du nytta søknadsskjema (PDF, 721 kB) som du finn link til på høgra av nettsida og senda til Tildelingskontoret.

 

Kontaktinfo
 

Bufellesskap

Adresse

Telefon

Bjørgamarka fellesbustad

Bjørgamarki 25/27, 5709 Voss

56 51 79 60

Vetleflaten omsorgsbustad

Hardangervegen 49, 5705 Voss

56 53 12 80

Lekvebakken bufellesskap

Lekvebakken 15, 5704 Voss

48 01 45 52

Skulestadtunet fellesbustad

Skulestadtunet 17/29, 5710 Skulestadmo

56 51 75 73

Skulestadvegen fellesbustad

Skulestadvegen 78A-E, 5710 Skulestadmo

56 52 15 42