Psykiatrisk sjukepleiar og miljøterapeut rus

Psykiatrisk sjukepleiar

Kven er tilbodet for?

Deg som har ei psykisk liding som går ut over daglege aktivitetar, og som har trong for å ha nokon å snakke med om lidinga(-ne), for å kunna meistre utfordringane på ein høveleg måte.


Miljøterapaut rus

Kven er tilbodet for?

Deg som står i fare for å utvikla/ har eit rusinntak som går ut over hendingar som arbeid, familie, fritidsaktivitetar, og som sjeldan, nokon gonger eller ofte tenkjer at du kanskje skulle gjort noko med rusinntaket. 

Fann du det du leita etter?