Oasen

Oasen er lågterskeltilbod for personar med psykiske lidingar, og det kan på eige initiativ takast kontakt med personalet for å få informasjon.

Målsetjinga er at dagsenteret skal tilby personar med psykiske lidingar ein møteplass der følgjande vert tilbydd:

 • individuelle samtalar
 • deltaking i gruppe
 • deltaking på kulturelle arrangement, kreative og sosiale aktivitetarKlikk for stort bilete
 • strukturert og meiningsfull kvardag
 • arbeidskontrakt der det vert avtala når brukar skal vera på Oasen, og deltaking i aktivitetar

Skildring av tilbodet

Det er viktig for Oasen at me har aktivitetar som brukarane våre ynskjer, difor vert ynskje om andre aktivitetar alltid teke godt i mot, og seriøst vurdert. Me har allmøte ein gong i månaden – for å sikra at dei som har noko på hjarta, stort eller smått, får ta dette opp.

Døme på aktivitetar:

 • Rulling av dukar
 • Ljosstøyping
 • Klikk for stort bileteToving
 • Kjøkkenaktivitetar og felles måltid
 • Smykkelaging
 • Samvær med andre
 • Trimtilbod

Korleis søkje tenesta?

Dagsenteret er ope for alle og det vert ikkje gitt vedtak på tenesta. Stikk innom for ein prat, for å høyre om dette kan vera noko for deg.Me held til i Uttrågata 36, 3. etasje

Opningstid

Måndag - Fredag 10.00 – 15.00 

Telefon: 960 97 736 eller 992 07 110