Tilsyn

Heimesjukepleia gjer tilsyn i form av besøk eller telefonoppfylging dersom det har ei konkret hensikt og er fagleg grunna. For brukar med tryggleiksalarm vert det i utgangspunktet ikkje tildelt tilsynsbesøk.