Psykiske helsetenester

Klikk for stort bilete

Brukar med korte, forbigåande eller langvarige/ kroniske psykiske lidingar kan ta i mot psykiske helsetenester i heimen.

 

  • Med psykiske helsetenester vert det meint planlagde prosessar med klare mål, der det kan vera fleire aktørar/ profesjonar som samarbeider med tenestemottakar om å oppnå best mogeleg funksjons- og mestringsevne, sjølvstende, sosial- og samfunnsdeltaking.
  • Søkar må ha utfordringar knytt til psykisk helse.