Personleg stell og omsorg

Heimesjukepleia kan gi:

  • Bistand til å stå opp og leggja seg og ivareta personleg hygiene.
  • Bistand til dusj og hårvask. I samband med dusj vert det ytt bistand til å klyppa negler ved behov, men stell av vanskelege negler må skje hjå fotpleiar.
  • Opplæring i bruk av inkontinent utstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av urinkateter.