Medisinsk ansvarlegheit

Ved behov for observasjon, vurdering og oppfølging av medisinsk behandling, skal det alltid føreliggja medisinsk vurdering frå lege. Dersom dette manglar, skal tildelingskontor/ tenesteytar syta for at pasienten får nødvendig legetilsyn.