Handsaming av sår

Heimesjukepleiar kan utføra sårstell i heimen dersom det medfører særleg stor bry for brukar å koma seg til legekontor, og når det føreligg fagleg grunngjeving frå lege på at sårstell må utførast av helsepersonell. Sår skal som hovudregel vera vurdert av lege.

 

Fann du det du leita etter?