Ernæring

Heimesjukepleia i Voss kommune kan gi:

  • Tilbod om tilrettelegging/smørjing av brødmat.
  • Bistand til oppvarming av ferdig laga middagsmat. Må sørgja for mat i heimen, sjå matombringing. Dette inneber ikkje handling av matvarer.
  • Kartlegging og oppfylging i forhold til ernæringsrisiko.