Born og unge

Kommunalavdeling for oppvekst har ansvar for alle skular og barnehagar i Voss kommune. I tillegg har avdelinga ansvar for alle andre tenester som er retta mot born og unge. Både skulehelseteneste, helsestasjon, jordmorteneste, PPT og barnevern høyrer til under avdelinga sitt ansvarsområde. Også mange fritidstilbod for born og unge ligg under kommunalavdelinga. Du finn lenkjer til alle ansvarsområda over denne artikkelen.

Kommunalsjef for oppvekst heiter Else Berit Kyte.

Publisert av Silje Stubø Solstad. Sist endra 18.04.2017