Ordføraren si side

Or dførar i Voss kommune er Hans Erik Ringkjøb. Han representerer Arbeidarpartiet, og tok til i ordførarvervet i oktober 2011.   

 

Om å kontakte ordføraren

Ta gjerne kontakt med ordførar Hans-Erik Ringkjøb. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Slik kjem du i kontakt med ordføraren:
Telefon: 56519420
Mobil: 97138720
Epost: postmottak@voss.kommune.no
Besøksadresse: Tinghuset, Uttrågata 9, Voss.
Postadresse: Postboks 145, 5701 Voss.

 

Ordførarkalender veke 51/18
Dato Vekekalender for ordførar
Måndag 17.12. Avspassering
Tysdag 18.12. 09.00-12.00 På kontoret
12.00-15.00 Regionalt samarbeid
Onsdag 19.12. Distriktsutvalet, heile dagen
Torsdag 20.12. 11.30-16.00 Jolagraut og formannskap
Fredag 21.12. Avspassering
Fann du det du leita etter?