Brannberedskap

Klikk for stort bilete

 

Voss Brannvern har som formål og verne liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og eksplosjon, mot akutte ulykker og andre uønskte hendigar. 

Voss brannvern dekkjer heile kommunen, samt at det vert ytt bistand til nabokommunar.

Voss brannvern er i tillegg IUA vertskommune: Ved hendingar med akutt forureining rykker brannvernet ut i eigen kommune. Ved behov deltek Voss brannvern heilt ned til Osterøy brua, og i kommunane Granvin, Ulvik, Eidfjord og Kvam Herad.

 

Om det skulle oppstå ein kristisk situasjon som brann, eksplosjon eller ulykke:

Ring 110 - oppgje namn, adresse og beskriv hendinga.

 

Kontaktinformasjon Voss brannvern:

Postboks 145
5701 VOSS

Tlf. 56 51 46 80
Vakthavande Voss brannvern, mobil: 992 07 172

Epost: brann@voss.kommune.no

Kontaktperson: Bjørn Dolve

Kontortid: kl.08.00-15.30