Oversikt over tilsette


8. Rådmannens Stab - Informasjonsavdeling - IT-avdelinga

Ansatte i avdelingen IT-avdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IT Konsulent 56 13 11 75 952 62 033
IT konsulent
56 52 32 10
IKT Lærling 56 52 56 55 992 19 246
IT Konsulent 56 13 11 73 976 21 882