Skulestart 2019/2020

Grunnskulane i Voss kommune startar det nye skuleåret måndag 19. august.

Elevane møter slik:

Bjørgum skule: 1. klasse møter kl. 08.45. 2.-7. klasse møter kl. 08.30. SFO kl. 7.30-8.30 og 13.45-16.15.

Bulken skule:  Alle elevar møter kl. 08.30. SFO kl. 07.30 - 08.30 og 13.45-16.15.

Evanger skule: Alle elevar møter kl. 08.15. SFO kl. 7.30 – 8.15 og 13.40-16.15.

Gjernes skule: Alle elevar møter kl. 08.30. Skulebuss frå Helland kl. 08.03. SFO kl. 7.45-8.30 og 13.45-16.15.

Gullfjordungen skule: 1. klasse møter kl 09.00. 2.-7. klasse møter kl 08.30. SFO frå kl. 7.30. SFO stengjer kl. 16.00.

Palmafossen skule: 1. klasse møter kl. 9.00. 2.-7. klasse  møter kl. 8.30. SFO kl. 7.30-8.30 og kl. 13.45-16.15.

Skulestad skule:  Alle elevane møter kl. 08.30. SFO frå kl. 07.30. SFO stengjer kl. 16.15
Vossestrand barne- og ungdomsskule: Alle elevar møter kl. 08.15. SFO 07.45-08.15 og 13.45-16.30.

Vangen skule: 1. klasse møter kl 9.00. 2.-6. klasse møter kl. 08.45. SFO frå kl. 07.45. SFO stengjer kl. 16.15. 7. klasse reiser på leirskule og reiser 09.15 frå idrettshallen. Sjå elles eige skriv.

Voss ungdomsskule: Alle elevar møter 8.40 i Voss idrettshall.

Voss Vaksenopplæring: Oppstart måndag 19. august kl. 08.35. Norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre byrjar onsdag 21. august kl. 18.00

Voss kommune ønskjer elevar, føresette og tilsette velkomne til eit nytt skuleår!
Fann du det du leita etter?