Vossaboka band 2

Vossaboka band 2 er no i sal.  Ætte og gardsoge frå gnr 42, Seim  til og med Gnr. 64  Saue.

Byggefelt rundt Vangen og bruksnummer knyta til gamle Vangen, kjem i eiga bok seinare.

Utgjevar er Voss bygdeboknemnd

Boka er i sal hjå bokhandlarane og  i Servicetorget på Tinghuset.