Vatn og avlaup

Klikk for stort bileteVoss brønn og energi borer etter vatn i Kroken, Sundve.

Vassforsyninga skal sikra brukarane stabil leveranse, kvalitet og økonomisk drift. Alle i Voss kommune skal vere tilknytt eit berekraftig avløpssystem med gode løysingar for oppsamling, reinsing og utslepp av avløpsvatn.

Vassanlegga utgjer

  • 8 vassbehandlingsanlegg, Vossevangen Vassbehandlingsanlegg som det største.
  • 160 km vassleidningar
  • 33  pumpestasjonar
  • 16  høgdebasseng

 

Avløpsanlegga utgjer

 

 

Vakttelefon veg, vatn og avløp:

I arbeidstida: 56 51 94 00

Utanom arbeidstida: 952 62 060