Vasskvalitet i område Skjerpe-Bavallen

Grunna endring av vasskvaliteten i område Bavallen- Skjerpe, har Voss kommune som eit ledd i kvalitetssikringa iverksett svakklorering av høgdebasseng og leidningsnett i område. Det er ikkje farleg å drikke vatnet, men klorrest kan merkast. Folk som bur i det aktuelle området vert varsla via sms.

Fann du det du leita etter?