Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for dyreklinikk på Skulestadmo

I medhald av plan- og bygningslova § 12–8 vert det varsla igangsetting av reguleringsarbeid på; Nedkvitnesvegen 7, i Skulestadmo i Voss Kommune, del av gnr/bnr 53/5 og gnr/bnr 53/4.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for dyreklinikk og hybelhusvære med tilhøyrande infrastruktur.

Plandokument, planident 2019003

Frist for å komme med innspel er 28. 08.2019. Innspel skal sendast til BRUKET arkitektur AS, postboks 123, 5701 Voss eller post@bruketark.no.

Fann du det du leita etter?