Varsel om mindre reguleringsendring for del av reguleringsplan Haug i Bordalen, planid 2011004, Voss kommune

Geoplan AS varslar, på vegne av tiltakshavar Voss Bygg og Anlegg AS, med dette mindre reguleringsendring for deler av reguleringsplan 1235 2011004 Haug i Bordalen, Voss kommune. Sjå vedlagte dokument.

 

Frist for innspel er sett til onsdag den 10.12.2018.

 

 

 

Fann du det du leita etter?