Undersøking om utvikling av Vangen

Vil du hjelpa til med utvikling av Vangen? Det kan du gjera ved å svara på nokre spørsmål om korleis du opplever Vossevangen i dag og kva slags potensiale du ser i sentrum. Me er ute etter dine meningar og idear til utviklinga av Vossevangen. Undersøkinga blir gjennomført i samband med ei moglegheitsstudie som vil vera med på å forma den nye sentrumsplanen for Vossevangen.  Undersøkinga er anonym. Klikk deg inn på underøkinga her: Undersøking om Vangen

Fann du det du leita etter?