Tilknyting

 

Tilknytning av vatn og avløp, samt endringar, skal søkjast om på skjema sanitærabbonement-søknad eller endring (PDF, 496 kB) av autorisert røyrleggjar. Meir om tilknyting finn ein i Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Voss kommune (PDF, 242 kB) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utgitt av KS.