Søk dreneringstilskot

Klikk for stort bilete

 

Drenering av jordbruksjord er viktig for å betre dei agronomiske tilhøva i jorda og for å redusere utslepp av klimagassar.

For å søkje tilskot trengs ein grøfteplan og miljøvurderingar kring tiltaket. Til søknaden nyttar ein eige skjema.

Til utarbeiding av grøfteplanar kan ein t.d. søkje hjelp hjå Landbruksrådgivinga Vest.

 

 

NB: Tilskotet til drenering gjeld jord som tidlegare har vore grøfta. Tiltaket kan ikkje ha vore påbegynt før ein søkjer.