Skredvurdering av Voss

Norges vassdrag - og energidirektorat (NVE) har gjennomført ei skredvurdering av ulike områder i Voss kommune. Rapporten kartlegg skredtypane snø,- sørpe,- stein,- jord, og flaumskred.
Den 11 juni haldt Voss kommune og NVE eit informasjonsmøte for bebuarar i skredutsette område.

For meir kunnskap sjå NVE sin rapport.

Fann du det du leita etter?