Rydd vekk piggtråden!

Prosjekt for innsamling av piggtråd i Voss pågår. Piggtråd samla inn fra innmark og utmark leveres IHM. IHM veg piggtråden og dokumenterer at den er levert. Dokumentasjon levers Voss kommune, næringsavdelinga v/ Kari Mostad (kari.mostad@voss.kommune.no) som betaler ut kr 4 pr. meter piggtråd (omrekna 40 g pr. meter piggtråd). Innsamla piggtråd gjev også grunnlag for rabatt på ny tråd/gjerde hos Felleskjøpet.  

Gjer ein jobb for å rydde opp i farlege gjerder!

Klikk for stort bilete

Gamle gjerder med piggtråd utgjer potensielt ein fare for skade på bufe og vilt. Med Voss sin omfattande husdyrproduksjon gjennom mange år finns det framleis mange gamle gjerder både på innmark og utmark, sjølv om det sidan 2010 har forbod mot å nytte piggtråd for å regulere dyrs årferd.

Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, IHM, Mattilsynet og Voss kommune står bak prosjektet for å få fjerna mest mogleg piggtråd frå utmark og innmark i kommunen.