Opningstid og kontaktinformasjon for støttekontakttenesta

Støttekontakttenesta gjev rådgjeving, koordinerar og handsamar støttekontakttenester. 

Opningstida til støttekontakttenesta er måndag, tysdag og torsdag kl. 09.00-12.00. I dette tidsrommet kan du nå støttekontakttenesta på Tinghuset og på tlf. 480 14 573. 

Me gjer merksom på at det til tider er travelt, og det kan vera kø på både tinghuset og på telefon. Me rår deg difor til ta kontakt på e-post stottekontakt@voss.kommune.no.

Kontakt

Meir om trenings- og støttekontakttenesta