Ope temamøte om sykkel, bil og parkering

I samband med Sentrumsplanen vert det ope møte torsdag 7. november i Gamle kino kl 18.00-20.00.

Det vert og opna ny BygdeLab frå 8/11 - 19/11.