Mjølkeproduksjonen i Vestland, utfordringar og moglegheiter

Mjølkeprodusentane i Voss Indre Hardanger produsentlag, Vossestrand Produsentlag og Modalen Vaksdal produsentlag blir invitert til møte

Tid: Måndag 21. oktober kl. 19:30

Stad: Voss Tinghus

arr: Storfeprosjektet Vestland og Voss Kommune, Voss Indre Hardanger produsentlag, Vossestrand Produsentlag og Modalen Vaksdal Produsentlag

  • Kva blir konsekvensane for mjølkeprodusentane etter avvikling av Jarlsbergosteksporten? Kva skjer etter 2 -3 år? Helge Arne Espeland frå konsernstyret i TINE  prøver å sjå inn i glaskula.
  • Fylkesmannen si rolle og bidrag til styrking og utvikling av mjølk- og kjøtproduksjonen i Vestland. v/Bjørn Harald Haugsvær, ass. Landbruksdirektør Vestland.

  • Utfordringar og utvegar, kva konkret tilbyr Storfeprosjektet v/ Jo Helge Sunde, leiar Storfeprosjektet Vestland.
  • Investeringsstøtte v/ Karsten Valland, Innovasjon Norge.

  • Status TINE Voss, v/ meierisjef Thorkild Heieren.

Enkel servering.         

Klikk for stort bilete